WYPRZEDAŻ ROCZNIKA - motocykle od 29.900 zł. Sprawdź!

Generalny Importer KAWASAKI w Polsce, zwany dalej IMPORTEREM gwarantuje, że każdy pojazd KAWASAKI, sprzedany przez Autoryzowanego Sprzedawcę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będzie wolny, przy normalnym użytkowaniu i właściwym utrzymaniu, od wad materiałowych i montażowych na następujących warunkach:

WARUNKI GWARANCJI:

a) Motocykl KAWASAKI musi być przygotowany, serwisowany i dostarczony przez Autoryzowanego Sprzedawcę KAWASAKI.

b) Karta gwarancyjna musi być wypełniona, podpisana przez nabywcę i wysłana do Importera w ciągu 48 godzin od chwili wydania motocykla Klientowi (należy to do obowiązków Autoryzowanego Sprzedawcy).

c) Prace serwisowe zalecane przez producenta muszą być przeprowadzane przez Serwis Autoryzowanego Sprzedawcy i potwierdzone w książeczce gwarancyjnej.

d) Pojazd musi znajdować się w stanie oryginalnym, w przypadku zastosowania akcesoriów dodatkowych muszą one posiadać przyzwolenie KAWASAKI.

OKRES GWARANCJI:

Generalny Importer KAWASAKI w Polsce, udziela gwarancji na:

Kategoria produktu Okres gwarancji
Motocykle i skutery szosowe -  do użytku prywatnego* 48 miesiący
Motocykle i skutery szosowe -  do użytku innego niż prywatny 24 miesiące
Motocykle terenowe (wyłączając wszystkie modele KX) 6 miesięcy
Skutery wodne Jet Ski - do użytku prywatnego* 24 miesiące
Skutery wodne Jet Ski - do użytku innego niż prywatny 12 miesięcy
Pojazdy ATV / Quad 24 miesiące
Pojazdy Mule 12 miesięcy
Części zamienne 6 miesięcy
Akcesoria (odzież, torby, gadżety i inne) 6 miesięcy
Akcesoria zamontowane na pojeździe i zgłoszone przez Dealera w systemie gwarancyjnym 24 miesiące**

* Użytek prywatny - użytkownik prywatny jest definiowany jako „użytkownik wykorzystujący pojazd w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową”.

**o ile nie podano inaczej

Zwracamy uwagę, że „Gwarancja Kawasaki” oraz „Czteroletnia Gwarancja Kawasaki” udzielona przez Kawasaki dotyczy tylko produktów oficjalnie importowanych do Unii Europejskiej (UE) przez Kawasaki Motors Europe N.V sprzedawanych wewnątrz UE przez autoryzowanych Dealerów Kawasaki.

WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI dla programów „Gwarancja Kawasaki” oraz „Czteroletnia Gwarancja Kawasaki”

Kawasaki nie przyjmuje odpowiedzialności w ramach udzielonej gwarancji, jeśli okaże się, że uszkodzenia lub części wymagające naprawy lub wymiany powstały na skutek:

a) Zmiany standardowej specyfikacji w sposób naruszający wydajność, trwałość lub bezpieczeństwo produktu lub dowolnej z jego części składowych względnie oryginalnego wyposażenia Kawasaki przez np.:

  • zamontowanie części lub akcesoriów niezgodnych ze specyfikacją Kawasaki, o ile nie są one zalecane lub nie posiadają pisemnej aprobaty dystrybutora Kawasaki;
  • wprowadzenie modyfikacji, regulacji lub manipulacji niezalecanych lub nieposiadających pisemnej aprobaty dystrybutora Kawasaki;
  • zamontowanie części Kawasaki Racing

b) Użytkowania produktu Kawasaki niezgodnie z Instrukcją Obsługi i wytycznymi producenta w tym w zakresie (przewożenie ładunków, których łączna masa przekracza wartość dopuszczalną przez Kawasaki, użytkowanie produktów niezgodne z przeznaczeniem).

c) Wykonania napraw niezgodnie z technologią opracowaną przez Kawasaki.

d) Użycia oleju, paliwa lub innych płynów (w tym także czyszczących), które nie są zgodne z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

e) Pogorszenia jakości wskutek normalnego zużycia podczas eksploatacji. „Gwarancja Kawasaki”, „Czteroletnia Gwarancja Kawasaki” nie obejmuje rutynowych czynności serwisowych, wymiany elementów podlegających czynnościom serwisowym(takich jak oleje, płyny, świece zapłonowe, filtry) lub części ulegających normalnemu zużyciu (takich jak baterie i akumulatory, materiały cierne hamulców i sprzęgła, łańcuchy napędowe lub paski, opony, żarówki, łożyska, linki sterujące). Pozycje takie będą jednak objęte programem „Gwarancja Kawasaki”, jeśli wymiana spowodowana jest wystąpieniem wady fabrycznej lub materiałowej.

f) Program „Gwarancja Plus®” będący składową programu „Czteroletnia Gwarancja Kawasaki” nie obejmuje elementów pojazdów wg listy poniżej:

  • Linki sterujące
  • Baterie i akumulatory
  • Żarówki
  • Akcesoria (w tym akcesoria Kawasaki)
  • Wygląd zewnętrzny / kosmetyczny

g) Udziału w wyścigach/rajdach i podobnych imprezach – takie przypadki są w szczególności wyłączane z ochrony gwarancyjnej.

h) Szkód bezpośrednich lub pośrednich powstałych w wyniku wypadku/kolizji lub spowodowanych zaniedbaniem lub nadmierną eksploatacją przez użytkownika.

i) Uszkodzeń spowodowanych przez czynniki środowiskowe takie jak kwaśne deszcze, opady z atmosfery (środki chemiczne, żywice z drzew itp.) kamienie, sól lub chemikalia, słona woda, grad, huragan, powódź, burza, odpryski kamieni, odchody ptaków, katastrofy naturalne.

j) Pożaru, kradzieży, zalania lub zanurzenia w wodzie, kataklizmu, zamieszek, konfliktów zbrojnych.

WYŁĄCZENIE DODATKOWYCH WYDATKÓW I SZKÓD

„Gwarancja Kawasaki” oraz „Czteroletnia Gwarancja Kawasaki” dotyczy wyłącznie naprawy Produktu Kawasaki. Oznacza to, że „Gwarancja Kawasaki” oraz „Czteroletnia Gwarancja Kawasaki” nie obejmuje zwrotu kosztów w tym wydatków związanych z utratą możliwości korzystania z Produktu, kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, holowania, zakwaterowania, podróży (pociągiem, taksówką, samolotem itp.), utraty dochodów lub innych wydatków, usług lub napraw, których wyraźnie nie wymieniono w niniejszej książce.

„GWARANCJA KAWASAKI”, „CZTEROLETNIA GWARANCJA KAWASAKI” PRZESTAJE MIEĆ ZASTOSOWANIE TAKŻE W SYTUACJACH:

a) Niewykonania w odpowiednim czasie przeglądów technicznych i serwisowych przez autoryzowanego dealera Kawasaki (lub inny podmiot, który posiada odpowiednie i zatwierdzone przez Gwaranta zaplecze techniczne oraz odbył niezbędne szkolenia techniczne potwierdzone dokumentem wydanym przez Kawasaki) zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi. Dokument stwierdzający wykonanie tych przeglądów należy przedstawić na żądanie podczas zgłaszania reklamacji. Do Państwa obowiązków należy dbanie o to, by rejestr przeglądów i napraw gwarancyjnych prowadzony był na bieżąco przez autoryzowanego dealera. Zaleca się również zachowanie kopii rachunków za wszelkiego rodzaju czynności serwisowe lub naprawy na wypadek utraty niniejszej książki.

b) Wskazania całkowitego przebiegu lub całkowitego czasu eksploatacji produktu Kawasaki (o ile jest on wyposażony fabrycznie w urządzenie rejestrujące przebieg. czas eksploatacji) zostały zmanipulowane lub odczyt nie jest możliwy.

c) Niepowiadomienia Dealera Kawasaki w stosownym czasie o wystąpieniu problemu. Właściciel pojazdu powinien bezzwłocznie po wystąpieniu problemu podjąć wszelkie możliwe kroki, aby zapobiec dalszym szkodom. Szkody pośrednie spowodowane kontynuowaniem użytkowania produktu po zidentyfikowaniu problemu mogą nie być objęte niniejszą gwarancją.

PODRÓŻ ZA GRANICĘ

Jeśli planują Państwo podróż do innych krajów swoim pojazdem lub wraz z nim, prosimy o wzięcie pod uwagę następujących punktów:

1. Przed rozpoczęciem podróży należy upewnić się, czy pojazd jest bezpośrednio po przeglądzie technicznym. Wykonanie następnego przeglądu może być konieczne wcześniej, w zależności od długości trasy i czasu trwania Państwa podróży.

2. Należy wykupić odpowiednie ubezpieczenie na czas podróży oraz ubezpieczenie na wypadek awarii pojazdu.

3. Należy zabrać ze sobą niniejszą książkę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi pojazdu.

4. W razie problemów z pojazdem zalecamy kontakt z najbliższym autoryzowanym dealerem Kawasaki, do których kontakt znajdą Państwo na stronie http://www.kawasaki.pl.

WYPRZEDAŻ ROCZNIKA - motocykle od 29.900 zł. Sprawdź!